Sport en verenigingen

SPORT ALS HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING

Strategische keuzes maken en investeren in de jeugd en de toekomst zodat zowel de RECREATIEVE als de COMPETITIEVE SPORTER zich kan terugvinden in het Lilse sportbeleid;
INSPELEN OP DE BLINDE VLEKKEN wat sporttakken en locaties betreft; naast GOED ONDERHOUD EN VERZORGING VAN DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR willen we maximaal inzetten op een MULTI-FUNCTIONEEL COMPLEX na zorgvuldig onderzoek naar de bestaande huidige noden en voorspelbare toekomstige eisen;
ZOVEEL MOGELIJK INWONERS AAN HET SPORTEN KRIJGEN EN HOUDEN; sensibiliseren van verschillende doelgroepen: senioren, personen met een beperking, kansarmen, …
EERLIJKE TARIEVEN en CORRECTE (VER)HUURPRIJS van sportfaciliteiten.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad April 2017

Uit de gemeenteraad van april 2017   Er waren slechts 12 agendapunten waarvan 1 aktename en 3 agenda’s voor algemene vergaderingen. N-VA diende 1 agendapunt in ter vervanging van agendapunt 8, Groen …