Onderwijs

Onderwijs

Wij pleiten voor de 'BREDE BUURTSCHOOL': buiten de lesuren moet het voor derden mogelijk zijn om -tegen betaling- gebruik te kunnen maken van de schoolgebouwen en/of infrastructuur. Zo kan de school door het ter beschikking stellen van haar gebouwen en lokalen aan lokale verenigingen mee bijdragen tot de gemeenschapsvorming in de eigen buurt.
Voor jonge gezinnen, werkenden en werkzoekenden met uitzicht op een concrete job, is een goed systeem van kinderopvang een welgekomen duw in de rug om zich graag in onze gemeente te vestigen en te integreren. Daarom willen wij ijveren om VOLDOENDE, FLEXIBELE, DEGELIJKE EN BETAALBARE KINDEROPVANG (naschoolse; ochtend- en avondopvang en tijdens de vakanties) te organiseren. Dit is prioritair voor werkende ouders.
Kinderen hebben recht op een VEILIGE schoolomgeving: daarom willen we streng toekijken dat de plannen voor de nieuwe basisschool in Gierle zo SNEL EN EFFICIËNT mogelijk uitgevoerd worden.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad juni '21

Asbestsubsidie voor de Lilse verenigingen met eigen lokaal De gevaren van asbest zijn al heel wat jaren geweten, maar dat betekent niet dat er geen asbest meer voorkomt in gebouwen op Lils …