N-VA Lille hoopt op snelle oplossing voor motorcrossterrein Lille.

Op 12 januari 2024, over deze onderwerpen: Milieu en Energie, Sport en verenigingen
Luchtfoto motorcrossterrein

N-VA Lille heeft donderdagnamiddag kennis genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen met betrekking tot het motorcrossterrein in Lille. Hoewel we de beslissing moeten respecteren, betreuren we ze wel.

De nieuwe vergunningsaanvraag van MC Lille is nodig omdat de voorgaande slechts geldig was tot augustus 2022. De nieuwe aanvraag loopt niet via de gemeente maar wel via de provincie. Het gemeentebestuur is steeds positief en constructief in overleg geweest met de motorcrossclub, dit resulteerde bij de aanvraag dan ook in een positief advies van de gemeente Lille. In dat advies heeft het gemeentebestuur ook de nodige aandacht gevraagd voor een geleidelijke en vooral haalbare introductie van elektrische crossmotoren maar zeker in eerste fase wel steeds in combinatie met het klassieke motorcrossen. Men kan niet verwachten dat deze technologie van vandaag op morgen volledig gebruiksklaar en betaalbaar is voor hobby crossers.   Nadien is er tegen de vergunning van de provincie beroep ingediend bij Vlaanderen. Ook de Vlaamse Regering keurde de vergunningsaanvraag goed.

Daarop hebben twee buurtbewoners en een milieuvereniging beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad oordeelt nu dat de vergunning vernietigd dient te worden en bovendien maakt de Raad gebruik van haar indeplaatsstellingsrecht. Dat wil zeggen dat de vergunningsaanvraag rechtstreeks geweigerd wordt en dat het dossier dus niet terug naar de Vlaamse Regering gaat. Een volledig nieuwe aanvraag is dus nodig.

N-VA Lille betreurt het arrest van de Raad. Het terrein ligt als sinds 1974 op de huidige locatie en de exploitanten doen hun uiterste best om de impact op mens en natuur zo klein mogelijk te houden. Bovendien zal door deze beslissing het ‘wildcrossen’ in onze Lilse bossen enkel toenemen. Wij streven dan ook naar een duurzame, langetermijnoplossing met voldoende aandacht en respect voor omwonenden, natuur en uiteraard de motorcrossers zelf opdat zij hun hobby kunnen blijven uitoefenen op het Lilse motorcrossterrein.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is