Mobiliteit

Mobiliteit

 • Wij streven naar een VEILIGE VERKEERSGEMEENTE; in de eerste plaats willen wij werk maken van een AANGENAME WOONOMGEVING: veiligheid en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  Voetgangers, fietsers en auto's maken gezamenlijk verantwoord gebruik van de infrastructuur. Naast woongebieden zijn functionele omgevingen (scholen, welzijnscentra, …) prioritair.
  Dit willen wij bereiken door:
  • uitbreiding van trage wegen (trage wegen zijn al die paden die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer én die een openbaar karakter hebben.
  • zorgvuldig te bestuderen hoe het sluipverkeer van vrachtwagens in de dorpskernen kan vermeden worden.
  • onderhoud van de bestaande infrastructuur volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen; zorgvuldig te bestuderen hoe veilige fietspaden langs de gewestwegen kunnen aangelegd worden.
  • een prioriteitenlijst op te stellen aan de hand van objectieve indicatoren zodat d.m.v. kleine, goedkope EN snelle maatregelen verkeersonveilige situaties kunnen opgelost of ten minste kunnen bijgestuurd worden.
  • ook tijdens de winter de wegen en de voet- en fietspaden veilig te houden voor de gebruikers.
  • te garanderen dat veiligheid en leefbaarheid in de woonstraten van Lille voorgaan op doorstroming: voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer maken gezamenlijk gebruik van de aanwezige infrastructuur.
 • Alle kinderen moeten AUTONOOM binnen loop/step/skate/fietsafstand speelruimte vinden in de gemeente.
 • Wij zetten maximaal in op verkeersveiligheid van en naar school door een VEILIG SCHOOLROUTEPLAN en het voorzien van voldoende KNUFFELZONES (kiss & ride) voor het afzetten van schoolkinderen.
 • Wij blijven een GOEDE BEREIKBAARHEID voor de ZELFSTANDIGE ondernemers garanderen.
 • De fietsinfrastructuur moet op het stijgend gebruik van de ELEKTRISCHE FIETSEN inspelen en uitnodigen om elke dag opnieuw de fiets te gebruiken voor korte afstanden binnen het dorp.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat het OPENBAAR VERVOER zo optimaal mogelijk (latere uren, vraaggericht) moet verder uitgebouwd worden en niet afgebouwd. Hierrond moet dringend meer OVERLEG met alle partijen georganiseerd worden.

Nieuws over dit onderwerp

Knippen of niet knippen, dat is de vraag

De ongerustheid gaat al weken over de tongen van de bewoners van de Beulk, de Lange Weg, de Lodewijk Mercelislaan, en andere aanpalende straten, over de Beulk die men in het midden wil knippen voor …

Gemeenteraad Maart 2017

Uit de gemeenteraad van maart 2017 Er waren slechts 6 agendapunten en 2 punten die N-VA toevoegde, waarvan de belangrijkste: Punt 4 Kerkenbeleidsplan - goedkeuring Toegevoegd agendapunt 1 N-VA: …

E34 Fase 1

Fase 1 (11 april tot eind mei) De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken start op 11 april en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen. Hinder tijdens …