Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Wij ijveren voor het MAXIMAAL BEHOUD van onze gemeente als een GROENE EN LANDELIJKE GEMEENTE door:

bestaande natuurgebieden MAXIMAAL te VRIJWAREN;
WAARDEVOL NATUURGEBIED vakkundig te beheren.

Wij beseffen dat de DRAAGKRACHT van WEEKEINDVERBLIJVEN in onze gemeente is bereikt. Wij ijveren daarom voor een oplossing conform het uitgewerkte plan van de provincie. Wij willen eindelijk RECHTSZEKERHEID bieden en een SOCIAAL UITDOOFBELEID promoten.
LEEGSTAND, VERLOEDERING en VERKROTTING worden actief aangepakt door middel van een PAND-PER-PAND BEOORDELING . Indien van toepassing wordt een LEEGSTANDSHEFFING op de betrokken panden geïnd.
PROBLEEMPANDEN worden zo in kaart gebracht, opgevolgd en weggewerkt
RISICOZONES VOOR SLUIKSTORTEN worden in kaart gebracht en strikt opgevolgd door de politie, eventueel met behulp van mobiele camera's.gehouden.

Nieuws over dit onderwerp

Is dit het wensbeeld dat de Wechelaar zich wenst?

Toen wij aan het begin van deze legislatuur ons masterplan voor de opwaardering van de dorpskern in Wechelderzande voorstelden, stond deze kaalslag zeer zeker niet op ons verlanglijstje. (klik hier) …

Hoe masterplan een wensbeeld werd!

HOE EEN MASTERPLAN EEN WENSBEELD WERD   Als geestelijke vader van het wensbeeld (N-VA Lille heeft destijds via een agendapunt het wensbeeld dat wij “masterplan dorpskern Wechelderzande” hadden genoemd …