Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Wij ijveren voor het MAXIMAAL BEHOUD van onze gemeente als een GROENE EN LANDELIJKE GEMEENTE door:

bestaande natuurgebieden MAXIMAAL te VRIJWAREN;
WAARDEVOL NATUURGEBIED vakkundig te beheren.

Wij beseffen dat de DRAAGKRACHT van WEEKEINDVERBLIJVEN in onze gemeente is bereikt. Wij ijveren daarom voor een oplossing conform het uitgewerkte plan van de provincie. Wij willen eindelijk RECHTSZEKERHEID bieden en een SOCIAAL UITDOOFBELEID promoten.
LEEGSTAND, VERLOEDERING en VERKROTTING worden actief aangepakt door middel van een PAND-PER-PAND BEOORDELING . Indien van toepassing wordt een LEEGSTANDSHEFFING op de betrokken panden geïnd.
PROBLEEMPANDEN worden zo in kaart gebracht, opgevolgd en weggewerkt
RISICOZONES VOOR SLUIKSTORTEN worden in kaart gebracht en strikt opgevolgd door de politie, eventueel met behulp van mobiele camera's.gehouden.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad juni '22

Vernieuwing asfaltlaag Poeyelheide Er wordt een persleiding aangelegd tussen het sportcentrum aan de Poeyelheide richting het centrum van Gierle. Hierover werd op deze gemeenteraad ook een …

Gemeenteraad mei '22

Een bakhuis voor de molen van Gierle In Gierle staat de mooie witte molen "In Stormen Sterk". Deze werd enkele jaren geleden volledig gerestaureerd. Om de toeristische waarde van deze molen te …

Gemeenteraad mei '21

Nauwere samenwerking met Kasterlee start bij bibliotheken. Onze gemeente is geen eiland. Daarom is het belangrijk om na te gaan of we met buurgemeenten kunnen samenwerken. Samenwerking biedt naast …