Sociaal weefsel en OCMW

Sociaal weefsel en OCMW

SOCIAAL WEEFSEL

Alle burgers van onze gemeente hebben recht op een RESPECTVOLLE behandeling en moeten zich in onze gemeente VEILIG EN GEDRAGEN VOELEN door o.a. de VLOTTE TOEGANG tot overheidsgebouwen voor personen met een fysieke beperking en voor senioren te garanderen. Dit geldt uiteraard ook voor bushaltes.
Wij ijveren voor het opwaarderen van de SPEELPLEINEN met meer speelmogelijkheden.
Wij streven naar BETAALBAAR WONEN met nadruk op een SOCIALE WOONMIX door een DEGELIJKE en KWALITEITSVOLLE huisvesting te garanderen voor ALLE LAGEN van de bevolking (hoge, midden- en lage inkomens). Belangrijk is dat wonen betaalbaar is, dat het aanbod afgestemd is op de vraag en dat 'samenleven' geen inhoudsloos begrip is.
Wonen is meer dan het hebben van een woning, ook een aantal OMGEVINGSFACTOREN zoals VEILIGHEID, VOLDOENDE GROEN en SPEELPLEINEN, MOBILITEIT, DE AANWEZIGHEID VAN SCHOLEN en KINDEROPVANG spelen hierin een belangrijke rol.
Wij ijveren ervoor om SENIOREN langer in hun eigen omgeving te laten wonen door het uitbreiden van de toekenning van AANPASSINGSPREMIES (bv. voor de installatie van een traplift, extra handgrepen in de badkamer e.d.). Alle senioren moeten voldoende geïnformeerd worden over bestaande hulporganisaties zoals bv. familiehulp, Landelijke thuiszorg e.d.)

En vooral niet te vergeten : 'Jong en Oud' hoort bij elkaar!

OCMW-BELEID

Het OCMW focust zich op haar kerntaak: SOCIALE DIENSTVERLENING, BEGELEIDING en ACTIVERING VAN HAAR CLIËNTEEL; daarnaast is SOCIALE FRAUDE aanpakken uiteraard ook een prioriteit. Hiertoe zal meer en sneller gebruik worden gemaakt van de middelen die het OCMW daarvoor heeft.
Het OCMW ziet vooral toe op de MATERIËLE HULPVERLENING voor de zwakste leden van onze samenleving om zo verspilling van financiële middelen te vermijden. Louter financiële bijdragen worden zo veel mogelijk vermeden.
De gemeente en het OCMW zetten verder druk op de federale regering om tot een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid te komen; zo kan de FINANCIËLE DRUK op de lokale OCMW's eindelijk afnemen.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad augustus '21

Aanstellen ontwerper voor restauratie Heerlekapel Doorheen heel onze gemeente zijn er talrijke kapelletjes te vinden. We hebben het dan zowel over kleine bouwwerkjes als over grote gebouwen van …

Gemeenteraad juni '21

Asbestsubsidie voor de Lilse verenigingen met eigen lokaal De gevaren van asbest zijn al heel wat jaren geweten, maar dat betekent niet dat er geen asbest meer voorkomt in gebouwen op Lils …