Cultuur & erfgoed

ERFGOED

Het is van belang om onroerend erfgoed DUURZAAM te behouden, te beheren en te restaureren, het is immers het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. Erfgoed is een collectief bezit, dat wij gekregen hebben van de vorige generaties; het is dus onze plicht het aan de generaties van morgen en overmorgen door de geven.

We willen niet enkel ONS PATRIMONIUM OPTIMAAL BEHEREN EN BESCHERMEN maar ook HERWAARDEREN: een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot de ontsluiting en de publiekswerking van het onroerend erfgoed.

CULTUUR ALS BOUWSTEEN VOOR DE GEMEENSCHAP

11 juli, de Vlaamse feestdag, zichtbaar vieren
herdenking van '100 jaar Groote Oorlog' (in 2014)

CULTUURBELEID

Het STIMULEREN van kleine festivals en individuele vormen van kunst en cultuur in openbare ruimtes;
De hoofdbibliotheek tot EEN VOLWAARDIG LOKAAL KENNIS-, INFORMATIE- EN CULTUURCENTRUM laten uitgroeien waar laagdrempelig toegang wordt geboden tot online informatie; de hoofdbibliotheek als actieve partner met betrekking tot (cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie, voor onder meer scholen, lokale (culture) organisaties en seniorenonderwijs;
SPECIALE AANDACHT VOOR (AMATEUR)KUNSTEN UIT EIGEN GEMEENTE: bv. de gildes, de fanfares, de amateurtoneelgezelschappen, de muziekverenigingen, … EN DE HEEMKUNDIGE KRING;
CONTINUE ondersteuning van het GEORGANISEERD verenigingsleven door o.a. een doorgedreven vereenvoudiging van de administratie;
CORRECTE OPSPLITSING VAN DE WERKINGSMIDDELEN, initiatieven op een praktische (infrastructureel en materieel) manier blijven ondersteunen: de gemeente stelt zich in de eerste plaats op als facilitator en niet als organisator. Maar 'voor wat hoort wat' is ook in het verenigingsleven belangrijk: verenigingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen terreinen, lokalen en georganiseerde evenementen;
OPTIMALE ONDERSTEUNING van alle (sport)verenigingen.

Nieuws over dit onderwerp

De beste wensen voor 2020!

Onze Burgemeester sprak de Lillenaren toe op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lille. Deze nieuwjaarsreceptie streek voor het eerst in lange tijd neer op een nieuwe locatie: de nieuwe …

Gemeente onderstreept eigenheid dorpen

De eigenheid van de 4 dorpen van Lille wordt erkend én onderstreept De fusie van 1977 bracht 4 mooie kempense dorpen samen in één gemeente. We hebben het hier natuurlijk over Lille, Poederlee, Gierle …

Speeches 11 november 2019

Speech van Schepen Griet Verheyen in Wechelderzande   Beste Wechelaars Bijzonder welkom aan de leden van NSB Wechelderzande, de Scouts, harmonie Sint-Amelberga en het jeugdensemble, de Heemkundige …