Cultuur & erfgoed

ERFGOED

Het is van belang om onroerend erfgoed DUURZAAM te behouden, te beheren en te restaureren, het is immers het resultaat van eeuwen menselijke activiteit. Erfgoed is een collectief bezit, dat wij gekregen hebben van de vorige generaties; het is dus onze plicht het aan de generaties van morgen en overmorgen door de geven.

We willen niet enkel ONS PATRIMONIUM OPTIMAAL BEHEREN EN BESCHERMEN maar ook HERWAARDEREN: een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot de ontsluiting en de publiekswerking van het onroerend erfgoed.

CULTUUR ALS BOUWSTEEN VOOR DE GEMEENSCHAP

11 juli, de Vlaamse feestdag, zichtbaar vieren
herdenking van '100 jaar Groote Oorlog' (in 2014)

CULTUURBELEID

Het STIMULEREN van kleine festivals en individuele vormen van kunst en cultuur in openbare ruimtes;
De hoofdbibliotheek tot EEN VOLWAARDIG LOKAAL KENNIS-, INFORMATIE- EN CULTUURCENTRUM laten uitgroeien waar laagdrempelig toegang wordt geboden tot online informatie; de hoofdbibliotheek als actieve partner met betrekking tot (cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie, voor onder meer scholen, lokale (culture) organisaties en seniorenonderwijs;
SPECIALE AANDACHT VOOR (AMATEUR)KUNSTEN UIT EIGEN GEMEENTE: bv. de gildes, de fanfares, de amateurtoneelgezelschappen, de muziekverenigingen, … EN DE HEEMKUNDIGE KRING;
CONTINUE ondersteuning van het GEORGANISEERD verenigingsleven door o.a. een doorgedreven vereenvoudiging van de administratie;
CORRECTE OPSPLITSING VAN DE WERKINGSMIDDELEN, initiatieven op een praktische (infrastructureel en materieel) manier blijven ondersteunen: de gemeente stelt zich in de eerste plaats op als facilitator en niet als organisator. Maar 'voor wat hoort wat' is ook in het verenigingsleven belangrijk: verenigingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen terreinen, lokalen en georganiseerde evenementen;
OPTIMALE ONDERSTEUNING van alle (sport)verenigingen.

Nieuws over dit onderwerp

Eindelijk compromis over kosten Aartsbisdom

bron: Provincieraad Antwerpen, Luc Lemmens Nieuws uit de provincieraad van februari Eindelijk compromis over kosten Aartsbisdom Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk gewest betalen …