Gemeenteraad februari '23

Op 11 maart 2023, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed

Sanitaire unit aan de Heggekapel

Er is al een lange tijd de vraag naar openbare toiletten in de buurt van de Heggekapel en de begraafplaats van Poederlee. Op de gemeenteraad werden de lastvoorwaarden en gunningswijze van dit project goedgekeurd.

De sanitaire unit met luifel zal plaats bieden aan 2 toiletten en een toilet voor mindervaliden. Het zal worden gebouwd net achter het nieuwe gedeelte van de begraafplaats van Poederlee en zal bereikbaar zijn via het grasplein. Dit is op vraag van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Het gebouw kon niet opgetrokken worden naast de bestaande parking omdat dit perceel niet de juiste inkleuring heeft.

De Heggekapel zou meer gebruikt kunnen worden voor gegidste wandelingen of tentoonstellingen, maar vaak zijn het ontbreken van sanitaire voorzieningen en een droge schuilplaats een serieuze drempel om iets te organiseren. Met deze sanitaire unit hopen we dit te kunnen verhelpen om zo meer te kunnen organiseren in en om de Heggekapel.

 

Sloop Huis Embrechts

Huis Embrechts dat grenst aan de gemeentelijke basisschool “het Trapleerke” zal worden afgebroken in het kader van de uitbreiding van de school. Op de gemeenteraad werden de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedgekeurd.

 

Steun aan noodhulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

Op 6 februari 2023 vond er een aardbeving plaats in een gebied op de grens met Turkije en Syrië. Het epicentrum van deze aardbeving bevond zich in de buurt van de stad Gaziantep. In de vele dorpen en steden in het gebied liep de materiële schade, het aantal gewonden en het aantal doden snel op. Het voorstel om het budget dat in de begroting werd voorzien voor noodhulp (€5000) te storten aan Oxfam-Solidariteit, werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is