Gemeenteraad januari '23

Op 15 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed, Mobiliteit

Voordracht nieuwe ereburger voor Lille

Walter Driesen werd tijdens deze gemeenteraad voorgedrage als ereburger. De voorbije jaren werden er al 3 mensen uit onze gemeente ereburger. Er werd telkens gekozen voor een persoon uit een van onze vier dorpen die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:

  • Hij/zij heeft de gemeente Lille een (inter)nationale uitstraling gegeven.
  • Hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.
  • Hij/zij heeft bijgedragen tot het welzijn/welvaart van de gemeenschap in Lille

O.a. verzetsstrijder Boni Mellaerts uit Gierle, veearts Karel Van Noppen uit Wechelderzande (postuum) en Richard Celis uit Lille werden al benoemd tot ereburger.

Walter Driesen was medeoprichter en lang secretaris van het Davidsfonds Poederlee. In 1987 en in 2012 was hij mede-regisseur van de 25-jaarlijkse Heggeommegang, die geörganiseerd wordt door de Hegge Poederlee vzw. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de Heemkundige Kring Norbert de Vrijter.

 

Afbakening van zone 30

De dorpscentra van onze gemeente slikken tegenwoordig heel wat doorgaand verkeer. In deze centra is de openbare weg tussen de gevels van de huizen niet erg breed. Dat komt omdat de karresporen van vroeger de verkeersaders van nu zijn geworden. In Wechel en Lille moeten de fietsers zich op de rijbaan begeven omdat er geen fietspad is. In Poederlee is er wel een fietspad, maar dat is dubbelzijdig langs een kant en niet afgescheiden van de rijweg. Op de gewestweg N153 die deze 3 kernen passeert zijn er de voorbije jaren al verschillende ongevallen met fietsers geweest.

De gemeente ging in overleg met AWV, de beheerder van de N153 (gewestweg) met de vraag of er een zone 30 kon worden ingesteld in de dorpscentra. Ook de gemeentelijke verkeerscommissie keurde het voorstel van een zone 30 goed. Met de invoering van een zone 30 worden er ook enkele omliggende straten mee opgenomen in deze zone.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is