Gemeenteraad juni '22

Op 30 juni 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Ruimtelijke ordening
Gemeenteraad juni 2022

Vernieuwing asfaltlaag Poeyelheide

Er wordt een persleiding aangelegd tussen het sportcentrum aan de Poeyelheide richting het centrum van Gierle. Hierover werd op deze gemeenteraad ook een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goedgekeurd. Hierdoor wordt ook de asfaltlaag van de Poeyelheide vernieuwd.

 

Verkoop percelen starterswoningen Eikenlaan/Tielenbaan

De gemeente gaat over tot de verkoop van de gronden op de hoek van de Tielenbaan en de Eikenlaan. Dit hoekperceel werd opgedeeld in 8 kavels specifiek bedoeld voor starterswoningen. Hier zijn dus enkele verkoopsvoorwaarden op van toepassing om speculanten te ontmoedigen: een bouwverplichting binnen 5 jaar en een woonverplichting binnen 10 jaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is