Gemeenteraad mei '21

Op 13 juni 2021, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed, Ruimtelijke ordening
Gemeenteraad mei 2021

Nauwere samenwerking met Kasterlee start bij bibliotheken.

Onze gemeente is geen eiland. Daarom is het belangrijk om na te gaan of we met buurgemeenten kunnen samenwerken. Samenwerking biedt naast praktische voordelen ook een voedingsbodem voor nieuwe ideeën en inzichten (een symbiose). We storten ons natuurlijk niet halsoverkop in het een of ander fusieverhaal, maar het is wel de moeite waard te kijken in hoeverre samenwerking tussen onze gemeente en Kasterlee voordelen voor de twee gemeenten oplevert. Op de gemeenteraad werd goedgekeurd dat er op het einde van de legislatuur 2023-2024 een studie wordt uitgevoerd door een externe partner om te bekijken waar samenwerking wenselijk is.

Ook de samenwerkingsovereenkomst rond de gezamenlijke bibliotheekwerking van Lille en Kasterlee werd goedgekeurd.

 

Investering in de brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen.

De buitenschoolse kinderopvang (BKO's) van Gierle, Lille en Poederlee, alsook de basisschool het Trapleerke worden brandveiliger gemaakt.

“In de gebouwen die nu op de planning staan, dringt een veiligheidsupdate zich op. We installeren een automatisch branddetectiesysteem, wat sinds dit jaar ook verplicht is in gebouwen waar buitenschoolse kinderopvang plaatsvindt”, zegt Tom Kersemans (N-VA), schepen van Openbare Werken in Lille. 

De BKO in Wechelderzande bevindt zich in een nieuw gebouw dat al volledig aangepast is aan de nieuwe normen. 

 

Aanvaarding schenking materiaal schilder Gustaaf C. De Bruyne.

Gustaaf Christiaan De Bruyne was een kunstenaar en etser die sinds 1962 in Poederlee woonde. Hij maakte gedurende zijn tijd in Poederlee heel wat prachtige schilderijen en drukte heel wat etsen. Wat is een ets? Een ets is een inktafdruk gemaakt van een koperen of zinken plaat waar door middel van een zuur een bepaalde tekening in gemaakt is. 

Frans Wouters uit Poederlee bouwde tijdens zijn leven een hele verzameling met allerlei materialen en werken van De Bruyne op, maar Frans Wouters overleed twee jaar geleden op 84-jarige leeftijd. De erfgenamen van Frans Wouters hebben een aantal items uit de collectie geschonken aan het lokaal bestuur van Lille. De gemeenteraad van Lille heeft die schenking aanvaard.

 

Goedkeuring leiddraad en ontwerpovereenkomst erfpacht gemeentehuis Poederlee.

Op de gemeenteraad van februari werd de intentie uitgesproken om via erfpacht een partner te vinden om het oude gemeentehuis van Poederlee een goede invulling te geven. Mede omdat er een imposant kunstwerk van Reginals Gossling in het gebouw aanwezig is dat niet kan verwijderd worden en dus onlosmakelijk met het gebouw verbonden is. Om deze specifieke erfpacht in goede banen te leiden doet de gemeente beroep op Covast cbva die gespecialiseerd zijn in vastgoedtransacties voor non-profitorganisaties. Covast werkte een leiddraad en een ontwerpovereenkomst uit voor dit erfpacht. 

Met deze goedkeuring kunnen er verdere stappen gezet worden om een erfpachter te vinden voor het imposante bouwwerk in het centrum van Poederlee.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is