Gemeenteraad mei '22

Op 1 juni 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed, Ruimtelijke ordening
Gemeenteraad mei 2022

Een bakhuis voor de molen van Gierle

In Gierle staat de mooie witte molen "In Stormen Sterk". Deze werd enkele jaren geleden volledig gerestaureerd. Om de toeristische waarde van deze molen te ondersteunen is er gekozen voor de bouw van een bakhuis met aangrenzende sanitaire voorzieningen. Op de gemeenteraad van oktober 2021 werd de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de bouw hiervan goedgekeurd.

Gezien er daarna geen goede partij gevonden werd om de uitvoering van dit project te doen. Hierdoor moet de gunningswijze en de lastvoorwaarden opnieuw worden vastgesteld in de goede hoop dat er nu wel een partij gevonden zal worden.

 

Ontwikkeling site Kerkstraat, site Molenvelden, site parochiezaal Gierle en site Rechtestraat 59

In de vorige legislaturen werd er niet altijd een prioriteit van gemaakt dat het gemeentelijk patrimonium een nuttige of passende invulling kreeg. Het Huis Goetschalckx is hiervan nog het beste voorbeeld:

Eerst waren er plannen om het OCMW in het huis onder te brengen, later werd echter door het toenmalige bestuur besloten om de politie in het huis in onder te brengen. De verhuis van de politie zou gepaard gaan met een groot en afzichtelijk hekwerk dat voor de nodige veiligheid had moeten zorgen.

Maar ook voor het huidige politiekantoor in de Rechtestraat dat zou komen leeg te staan of het OCMW-gebouw in de Kerkstraat ontbrak een duidelijke visie. De gemeente zoekt met deze beslissing een juridische partner die ondersteuning kan bieden om de ontwikkeling van deze sites mee in goede banen te leiden.

 

Verkoop percelen grond aan Pidpa – Winlocaties drinkwaterproductie

De bestaande 5 grondwaterputten rondom de site Poeyelheide die in het bezit zijn van Pidpa zijn aan vervanging toe. Deze werden in de jaren ’70 in gebruik genomen op 5 percelen van ongeveer 100 vierkante meter (ongeveer 10x10). De nieuwe grondwaterputten (winlocaties) moeten echter een grotere tussenafstand in acht nemen. Omdat dit op het huidige perceel niet mogelijk is, vraagt Pidpa om de oppervlakte te vergroten naar 400 vierkante meter (ongeveer 20x20). Bestaande fiets- en wandelpaden doorheen het gebied worden hierbij behouden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is