Nieuwe assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum

Op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Senioren, Sociaal weefsel en OCMW

OCMW Lille en woonzorgcentrum Lindelo maken plannen voor nieuwe assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum

Naast woonzorgcentrum Lindelo in Lille staan momenteel 20 serviceflats. De komende jaren zullen op deze plaats tot 30 nieuwe erkende assistentiewoningen verschijnen. Op de campus van Lindelo komt ook een lokaal dienstencentrum. Om de plannen mogelijk te maken, draagt het OCMW de huidige serviceflats over aan Lindelo. De overdracht staat vanavond op de agenda van de OCMW-raad.

Woonzorgcentrum Lindelo en het OCMW Lille hebben in de loop van 40 jaar een uitstekende samenwerking uitgebouwd. In 1990 kreeg OCMW Lille de grond van de huidige serviceflats in erfpacht van Lindelo. OCMW Lille bouwde er 20 serviceflats die het OCMW bijna dertig jaar lang uitbaatte.

Schepen van Welzijn Chiel Danckers (Groen): “In de voorbije 30 jaar zijn er geen zware investeringen meer gebeurd in de woningen. Er geldt ondertussen ook een volkomen nieuwe regelgeving.  Voor serviceflats is er geen wettelijk kader meer. Er is nu een nieuw wettelijk kader voor erkende assistentiewoningen waarvoor een verstrengde bouwnormering geldt. Een verdere uitbating van de serviceflats is dus enkel mogelijk na zware investeringen. Lindelo heeft een grote expertise om te voorzien in degelijke, kwalitatieve en duurzame zorgdiensten voor de inwoners van onze gemeente. We hebben daarom gekozen om de samenwerking met Lindelo nog te versterken. Lindelo heeft concrete plannen om de 20 bestaande serviceflats te herbestemmen naar een 30-tal assistentiewoningen. Daarnaast komt er een geïntegreerd lokaal dienstencentrum en enkele plaatsen voor de dagopvang van ouderen, een soort antennepunt van de CADO die we nu al hebben in Gierle. Het OCMW zal het dienstencentrum en de CADO uitbaten. Lindelo zal de volledige bouwwerken financieren en instaan voor de uitbating van de assistentiewoningen.” 

Kris Breugelmans, algemeen directeur wzc Lindelo: “Lindelo is bereid om te investeren in de realisatie van nieuwe assistentiewoningen ter vervanging van de 20 serviceflats. Het bestaande gebouw zal zeer intensief worden gerenoveerd en uitgebreid. We mikken op 26 tot 30 nieuwe assistentiewoningen. De woningen zullen voldoen aan de actuele regelgeving. Het zullen dus érkende assistentiewoningen zijn. Concreet betekent dit dat de woningen een noodoproepsysteem hebben, volledig rolstoeltoegankelijk zijn en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte hebben. Daarnaast is er een woonassistent die kan helpen bij alle mogelijke vragen en er is de garantie op crisiszorg en tijdelijke, aangepaste zorg. De vernieuwing kadert binnen het totale zorgaanbod dat Lindelo samen met de gemeente wil creëren. We merken dat er nu een hiaat is in het zorgaanbod. Inwoners die niet meer alleen kunnen wonen omdat ze lichte zorg nodig hebben, kunnen momenteel niet in Lille terecht. Dat willen we veranderen. We gaan voor een zorgcontinuüm. We willen alle senioren het perspectief bieden dat ze altijd in eigen gemeente kunnen blijven wonen ongeacht de zorg die ze nodig hebben. Lindelo zal een echte zorgcampus worden.”

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA): “Met Lindelo kiezen we voor een betrouwbare partner om de zorg in onze gemeente uit te bouwen. Een partner die we al veertig jaar kennen. Een vzw die met mensen bezig is en niet met geld. De gemeente zit ook mee in het bestuursorgaan van Lindelo. We blijven dus controle houden over de zorg voor onze inwoners. De toewijzingsvoorwaarden van de nieuwe assistentiewoningen zullen ook in samenspraak met het OCMW worden vastgesteld.” 

Momenteel loopt er een verhuurstop voor de huidige serviceflats. Er zijn nog twaalf flats verhuurd. Ook voor deze huurders voorziet de gemeente een oplossing.

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA): “Door de verhuurstop staan er al een achttal woningen leeg. Wie nu in de serviceflats woont, moet zich absoluut geen zorgen maken. Voor de bewoners verandert er niks. Het duurt nog een tweetal jaar voor de werken kunnen aanvangen. Zowel voor, tijdens als na de werken blijven we in nauw contact met de bewoners en zorgen we voor een woonoplossing op de campus Lindelo.”

Het dienstencentrum dat OCMW Lille en Lindelo willen realiseren, richt zich in de eerste plaats op senioren. Er zullen informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aangeboden worden. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken.  

Schepen van Welzijn Chiel Danckers (Groen): Het centrum moet de ideale partner worden in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in onze gemeente. Onze senioren zullen naar het dienstencentrum kunnen komen voor een middagmaal, om te kaarten of gewoon om de krant lezen. Wetende dat er altijd iemand is om mee te babbelen. Net als alle andere inwoners zullen ze er ook terechtkunnen met al hun vragen over zorg, erfenis, zelfbeschikkingsrecht... Iedereen is er welkom. 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is