Gemeenteraad augustus '21

Op 2 september 2021, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed, Mobiliteit, Sociaal weefsel en OCMW
Gemeenteraad augustus 2021

Aanstellen ontwerper voor restauratie Heerlekapel

Doorheen heel onze gemeente zijn er talrijke kapelletjes te vinden. We hebben het dan zowel over kleine bouwwerkjes als over grote gebouwen van architecturale waarde. Dan denken we al snel aan de Heggekapel of de St.-Annakapel, maar ook in Heerle staat een indrukwekkende kapel met witte gevel. Voor dit soort monumenten moet zorg worden gedragen en daarbij horen dus ook renovatiewerken. Deze renovatiewerken vang je niet zomaar aan tussen de soep en de patatten. Er moet worden vertrokken van een weloverwogen plan en ontwerp. Het bestek werd tijdens deze gemeenteraad goedgekeurd zodat er een ontwerper kan worden aangesteld.

 

Samenwerkingsovereenkomst autoluwe fietsroute Herentals - Lille - Kasterlee - Turnhout

Snelle en conflictvrije fietsroutes tussen steden en gemeenten worden wel eens "fiets-o-strades" genoemd. Het is de bedoeling om ook tussen Herentals en Turnhout in nabijheid van de spoorlijn in te zetten op een “autoluwe” fietsroute. De provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten zijn gekomen tot een samenwerkingsovereenkomst met afspraken over de startnota, projectnota en definitief ontwerp:

  • Het voorkeurstracé en het voorkeursprofiel worden uitgewerkt in de startnota.
  • Een voorontwerp maakt deel uit van de op te maken projectnota.
  • Het voorontwerp zal na de goedkeuring van de projectnota verder uitgewerkt worden in een definitief ontwerp samen met de aanbestedingsdocumenten, de eventuele onteigenings- en bezettingsplannen en het omgevingsvergunningsdossier. 

De nog te realiseren autoluwe fietsroute zal ook mooi aantakken aan de bestaande fietsinfrastructuur, nl. het recent vernieuwde vrijliggende fietspad tussen Poederlee en Tielen en de vrijliggende fietspaden van de Vennestraat/Gierlebaan.

 

Aangepaste regels voor begraven in volle grond

De begraafplaats van Lille is (bijna) vol. Met deze gedachte ving het huidige bestuur haar bestuursperiode aan. In tussentijd werden er graven die ouder waren dan 40 jaar met de grootst mogelijke sereniteit ontgraven en werd er gestart met de opmaak van een plan om deze begraafplaats future-proof te maken. Daarnaast is het een uitgelezen kans om de begraafplaats langzaam aan te vergroenen. De regels omtrent het begraven in volle grond op de begraafplaats van Lille/Kerkplein volgen vanaf nu de regels die nu al van kracht zijn op de begraafplaatsen van Wechelderzande en Poederlee: zerken met staand kopstuk met daarvoor een graszone.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is