Gemeenteraad juni '21

Op 8 augustus 2021, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Jeugd, Onderwijs, Sociaal weefsel en OCMW
Gemeenteraad juni 2021

Asbestsubsidie voor de Lilse verenigingen met eigen lokaal

De gevaren van asbest zijn al heel wat jaren geweten, maar dat betekent niet dat er geen asbest meer voorkomt in gebouwen op Lils grondgebied. Het is een proces van lange adem en vaak wordt asbest pas weggehaald wanneer er zich een renovatie of verbouwing aandient. Lille heeft via het asbestafbouwbeleid van OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een eenmalige subsidie van € 30.000 bekomen. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om dit bedrag te spenderen aan onze Lilse verenigingen met een eigen lokaal. De verenigingen kunnen deze subsidie gebruiken om de kosten te dekken van het bestaande aanbod van huis-aan-huis ophaling via containers van IOK Afvalbeheer. De kosten worden dan gedekt voor één container voor grotere hoeveelheden asbestleien of -golfplaten (normale prijs van € 930). Er is een limiet van € 930 voorzien, wat dus neerkomt op het gratis gebruik van 1 container. Het aanbod voor de verenigingen is geldig tot eind 2021.

Studie vergroening speelplaats kleuterschool Gierle

We maken dit punt geregeld: Lille is een mooie, landelijke en vooral ook groene gemeente. Vroeger werden speelplaatsen van scholen vaak aangelegd als grote vlaktes van betontegels. Dit is echter een voorbijgestreefd idee. Naast verharde oppervlakten die kunnen dienen voor verschijdene balsporten zoals voetbal, basketbal of trefbal, moet er ook plaats zijn voor zachte ondergrond, voor planten struiken en ook bomen die voor de nodige schaduw kunnen zorgen tijdens warme dagen. Voor de speelplaats van de gemeentelijke kleuterschool in Gierle wordt nu een studie opgestart, wat uiteindelijk zal resulteren in een plan dat kan worden uitgevoerd. Na de studie hopen we zo snel mogelijk te kunnen overgaan naar de realisatie van de plannen.

Visie op sociaal wonen

Om tegemoet te komen aan het nieuwe BVR (besluit van de Vlaamse regering) Lokaal woonbeleid van 16 november 2018 werd er een visie op sociaal wonen uitgewerkt door de gemeente. In de vorige legislaturen werden de projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen eerder ad hoc beoordeeld en globale visie op sociaal wonen ontbrak. In overleg met het Kempens Woonplatform werd er een ontwerpvisie op sociaal wonen opgesteld, die nog besproken werd op het lokaal woonoverleg op 10 mei 2021. De visie op sociaal wonen werd op de gemeenteraad goedgekeurd.
 

Nieuwe kerktuin voor Poederlee

Het wensbeeld dubbeldorp Lille-Poederlee is al even uitgewerkt en de omgeving van de kerk in Poederlee is het eerste project van dit wensbeeld dat zal worden aangepakt. Even situeren: In de jaren '70 werd er besloten om niet langer overledenen te begraven in de zone rond de kerk van Poederlee. Er werd gekozen voor een prachtige locatie in de nabijheid van de Heggekapel. Heel wat jaren later werden de oudste graven rondom de kerk reeds weggehaald. De resterende graven maken nu plaats voor de volledige heraanleg van de zone rondom de kerk. Het is de bedoeling dat in deze zone een kerktuin wordt aangelegd waar het heerlijk vertoeven is. Gekoppeld aan de heraanleg zal ook de riolering vervangen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is