Gemeenteraad december '22

Op 3 januari 2023, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed

Klacht Uitvaartunie Vlaanderen ongegrond

Bij de start van de legislatuur bleek dat de begraafplaats van Lille met een nijpend plaatsgebrek kampte. Kleine ingrepen zouden deze nood onvoldoende kunnen verlichten. Daarom werd er de voorbije jaren een groot plan uitgewerkt om voor voldoende ruimte te zorgen in tijden waarin meer mensen kiezen voor crematie van voor begraving in volle grond. Eerder in dit project werden er via een lange procedure ook al een heel aantal oudere graven respectvol ontgraven, werd er een nieuw regelement voor de begraafplaatsen uitgewerkt en werd er een studie gemaakt over de mogelijkheden om de ruimte op de begraafplaats zo goed mogelijk in te vullen.

Uitvaartunie Vlaanderen diende hiertegen echter een klacht in bij Cathy Berx, Gouverneur van de provincie Antwerpen. De klacht werd bekeken door het kabinet van Cathy Berx en op 3 december 2022 viel de beslissing dat deze klacht ongegrond werd verklaard. We zijn erg blij met deze beslissing, waardoor dit project gewoon kan doorgaan. In het voorjaar van 2023 zullen de eerste werken hun start kennen.

Meer informatie over wat er gepland staat.

 

Budget “Regio In Transitie” voor 2023 goedgekeurd

Begin 2022 traden Lille en Kasterlee toe tot het bestaande samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Voorlopig beperkt de deelname van Lille en Kasterlee zich tot een aantal nieuwe projecten. Voor reeds lopende projecten die al een lange planning- en implementatiefase hebben doorlopen, kan er pas ingestapt worden als deze projecten worden hernieuwd. De projecten waar niet aan wordt deelgenomen hebben voor Lille geen impact op het budget. Het budget dat Lille uittrekt voor dit samenwerkingsverband in 2023 werd op de gemeenteraad goedgekeurd.

E-inclusie is een voorbeeld van een projects dat we met onze buurgemeenten willen doen. E-inlcusie wil zeggen dat we proberen om iedereen op die digitale trein te krijgen. Dat gaat over onder andere online een dokters- of ziekenhuisafspraak maken, informatie en openingsuren opzoeken, attesten aanvragen bij de gemeente, het betalen via homebanking … Daartoe voorzien we de nodige opleidingen en we zorgen ervoor dat inwoners met een beperkt budget aan democratische prijzen een basiscomputer kunnen aanschaffen. 

 

Bibliotheeksamenwerking wordt verdergezet.

Deze legislatuur besliste de besturen van Lille en Kasterlee om samen te werken rond de uitbating van de gemeentelijke bibliotheken (terugblik). Deze samenwerking werpt vruchten af en we zouden deze graag verlengen voor de jaren 2023, 2024 en 2025. De verlenging werd door de gemeenteraad eenparig goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is