Gemeenteraad augustus '22

Op 4 september 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Senioren
Gemeenteraad augustus 2022

Vernieuwing van de Lindelosite

Het woonzorgcentrum (wzc) Lindelo heeft al een tijdlang plannen om het nu oudste gedeelte van het woonzorgcentrum te vervangen om aan de hedendaagse normen te voldoen. De vernieuwing van de afdelingen voor dementerenden vond enkele jaren geleden al plaats. Begin 2017 werden de nieuwe afdelingen plechtig geopend worden en bleef enkel de afdeling “Vijfhoek” over voor vernieuwing. Ook de OVMW-zorgflatjes aan het Kerkplein zullen in dit plan verbouwd en uitgebreid worden om te voldoen aan de nieuwe (en verhoogde) standaarden.

Hoewel de gemeente niet verwant is aan de vzw Woonzorgcentrum Lindelo, zag het gemeentebestuur bij de opmaak van de plannen van de vernieuwing wel de nodige opportuniteiten. Op de vernieuwde zorgsite zalook een lokaal dienstencentrum én een centrum voor dagopvang (CADO) gerealiseerd worden. Dit centrum voor dagopvang zal in de toekomst uitgebaat worden door Thuiszorg Kempen. Op de gemeenteraad werden een aantal overeenkomsten tussen de gemeente, Lindelo en Thuiszorg Kempen goedgekeurd.

 

Volgende stap voor herinrichting begraafplaats Lille

De begraafplaats van Lille kampt met een nijpend plaatsgebrek. Dat plaatsgebrek dateert eigenlijk al van vorige legislatuur, we hebben in het verleden al meermaals met onze fractie op die nagel geklopt. Eerder in dit project werden er via een lange procedure ook al een heel aantal oudere graven respectvol ontgraven, werd er een nieuw regelement voor de begraafplaatsen uitgewerkt en werd er een studie gemaakt over de mogelijkheden om de ruimte op de begraafplaats zo goed mogelijk in te vullen. Op de gemeenteraad werden de gunningswijze en de lastvoorwaarden goedgekeurd.

Wat zit er allemaal vervat in de herinrichting van de begraafplaats?

  • De aanleg van een nieuw afscheidsgebouw dat moet dienen om materiaal op te bergen, maar vooral zodat in geval van slechte weersomstandigheden het afscheid bij de kist of urne overdekt kan plaatsvinden.
  • Een derde ingang langs de kant van de Boskapelstraat
  • 200 extra plaatsen op het urneveld
  • Een nieuwe locatie voor de strooiweide
  • Beter beloopbare paden die halfverhard zullen worden aangelegd.
  • Nieuwe locatie van het columbarium met een extra plaatsen
  • Een nieuw waterpunt met een uitleensysteem voor (fatsoenlijke) gieters.

 

Toetreding aankoopcentrale provincie Antwerpen

Voor de plaatsing van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek zal de provincie Antwerpen optreden als aankoopcentrale waar de gemeenten van de provincie zich bij kunnen aansluiten. Er is geen verplichte afname, maar er zal op afroep gewerkt worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is