Senioren

DE TOENEMENDE VERGRIJZING (zowel 55-plussers als 75-plussers) stelt onze gemeente voor een aantal uitdagingen bij de volgende legislatuur. Er moet evenwel naar gestreefd worden dat de algemene kosten beheersbaar blijven. Hierbij ligt de focus zeker niet alleen op de zorg gerelateerde problematiek, het is immers ook belangrijk onze senioren ZO LANG MOGELIJK ALS ACTIEF LID VAN DE MAATSCHAPPIJ te laten' LEVEN'; wij zetten in op ACTIEVE SENIOREN die meewerken aan het beter maken van onze gemeente. Dit willen wij bereiken door

ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERSINITIATIEVEN ter bestrijding van eenzaamheid bij senioren; 'Jong en oud' hoort bij elkaar!
BIJ WERKEN IN HET OPENBAAR DOMEIN rekening te houden met de noden van senioren en mindermobielen, zoals bv. het type van zitbanken en drempels aanpassen aan hun behoeften;
Aandacht hebben voor VOLDOENDE, TOEGANKELIJKE INFRASTRUCTUUR zodat senioren voldoende mogelijkheden hebben tot ontplooiing en ontmoeting;

De ouderenzorg moet ZO LOKAAL EN LAAGDREMPELIG mogelijk georganiseerd worden.
INFORMATIE OVER SOCIALE en MEDISCHE DIENSTVERLENING moet snel en efficiënt worden verstrekt, informatieve huisbezoeken voor minder mobiele ouderen moeten worden georganiseerd.
ESSENTIËLE SCHAKELS IN HET ZORGBELEID, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, moeten meer en meer openlijk gewaardeerd worden.

Wie zouden wij 'mensen' zijn, zonder elkaar? !!!