Jeugd

DE JONGEREN VAN VANDAAG vormen morgen de maatschappelijke basis van onze gemeente: zij hebben nu nood aan SPEELRUIMTES en ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN OP JONGERENMAAT. Wij ijveren voor MAXIMALE SUBSIDIES en FLEXIBELE HOUDING tegenover de noden van de jeugdverenigingen en een TOLERANTE HOUDING tegenover jeugdverenigingen en jongerenevenementen.
Wij ijveren ervoor om de INTEGRATIE VAN JONGEREN met een FYSIEKE EN/OF PSYCHISCHE BEPERKING in de verschillende jeugdverenigingen te stimuleren en te subsidiëren.
Wij ijveren voor het opwaarderen van bestaande en de aanleg van DUURZAME SPEELPLEINEN met aandacht voor alle leeftijdscategorieën.
Graag willen wij een bloeiend verenigingsleven creëren voor jong en oud door MAXIMALE ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS.
Ook zullen wij adolescenten aanmoedigen, informeren en begeleiden tot het volgen van diverse MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE OPLEIDINGEN (redder, sportmonitor, speelpleinwerker, …) die een meerwaarde kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkeling en die lokale initiatieven, bestemd voor zowel jongeren als senioren, kunnen ondersteunen

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad maart '23

Vernieuwing speelzones Meidoornlaan en Laakakker In Wechelderzande (Meidoornlaan) en Poederlee (Laakakker) zullen er de bestaande speelzone’s worden vernieuwd. Deze werkzaamheden kaderen in het …

Gemeenteraad september '21

Tijdelijk gemeenteraadslid Rini Leppens Elien Leys, gemeenteraadslid voor de fractie N-VA zal vanwege zwangerschapsrust voor enkele maanden haar post als gemeenteraadslid niet kunnen invullen …

Gemeenteraad juni '21

Asbestsubsidie voor de Lilse verenigingen met eigen lokaal De gevaren van asbest zijn al heel wat jaren geweten, maar dat betekent niet dat er geen asbest meer voorkomt in gebouwen op Lils …