Jeugd

DE JONGEREN VAN VANDAAG vormen morgen de maatschappelijke basis van onze gemeente: zij hebben nu nood aan SPEELRUIMTES en ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN OP JONGERENMAAT. Wij ijveren voor MAXIMALE SUBSIDIES en FLEXIBELE HOUDING tegenover de noden van de jeugdverenigingen en een TOLERANTE HOUDING tegenover jeugdverenigingen en jongerenevenementen.
Wij ijveren ervoor om de INTEGRATIE VAN JONGEREN met een FYSIEKE EN/OF PSYCHISCHE BEPERKING in de verschillende jeugdverenigingen te stimuleren en te subsidiëren.
Wij ijveren voor het opwaarderen van bestaande en de aanleg van DUURZAME SPEELPLEINEN met aandacht voor alle leeftijdscategorieën.
Graag willen wij een bloeiend verenigingsleven creëren voor jong en oud door MAXIMALE ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS.
Ook zullen wij adolescenten aanmoedigen, informeren en begeleiden tot het volgen van diverse MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE OPLEIDINGEN (redder, sportmonitor, speelpleinwerker, …) die een meerwaarde kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkeling en die lokale initiatieven, bestemd voor zowel jongeren als senioren, kunnen ondersteunen