Gemeenteraad september '21

Op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Jeugd, Mobiliteit
Gemeenteraad september 2021

Tijdelijk gemeenteraadslid Rini Leppens

Elien Leys, gemeenteraadslid voor de fractie N-VA zal vanwege zwangerschapsrust voor enkele maanden haar post als gemeenteraadslid niet kunnen invullen. Tijdelijk zal bestuurslid Rini Leppens die sinds het begin van de legislatuur ook lid is van het "bijzonder comité voor de sociale dienst" Eliens plaats als gemeenteraadslid overnemen. Op de gemeenteraad van september legde Rini de eed af als gemeenteraadslid. We wensen Elien en haar nieuwe spruit veel rust en warmte toe, en we wensen Rini veel succes als gemeenteraadslid.

 

Gewijzigde verkeerssituatie in de Wechelse schoolomgeving

Een vernieuwde school verdient natuurlijk een veilige schoolomgeving. Aan het begin van het schooljaar werden de werken aan de vernieuwde schoolomgeving in het Kerkepad beëindigd en werden er enkele verkeersmaatregelen genomen:

  • Het Kerkepad wordt ingericht als fietsstraat. Voor wie het vergeten mocht zijn: in een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u en auto mogen de fietsers niet inhalen.
  • Een stuk van Kerkepad, nl. tussen Bergpad en Akkerpad, wordt een eenrichtingsstraat in de richting van Sept.
  • De doorsteek tussen de Oostmalsebaan en Kerkepad wordt geknipt door middel van paaltjes.
  • Het Bergpad wordt geknipt door middel van paaltjes t.h.v. de versmalling (op het einde van de servitude).
  • In Kerkepad ter hoogte van de schoolingang is een verkeersplateau over de straat aangelegd.
  • In Kerkepad aan de oostzijde, tussen de huisnummers 16 en 46, worden waterdoorlatende parkeervakken aangelegd.
  • In Kerkepad wordt een afgescheiden voetpad aangelegd aan de kant van de school vanaf de kinderopvang tot aan het doorsteekje naar de Oostmalsebaan.

Met deze maatregelen krijgen we een verkeersveiligere omgeving rond de school van Wechel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is