Veiligheidsmaatregelen voor turnzaal Brulens

Op 5 juni 2019, over deze onderwerpen: Jeugd, Sport en verenigingen, Veiligheid en dierenwelzijn

Gebrek aan stabiliteit tijdens noodweer noopt bestuur tot extra veiligheidsmaatregelen turnzaal Brulens

Het gemeentebestuur nam vandaag de beslissing om bij noodweer turnzaal Brulens te Gierle tijdelijk te sluiten. Vanavond werd er noodweer voorspeld en daarom kunnen er vanavond geen activiteiten doorgaan.

Onder normale weersomstandigheden stellen er zich geen problemen of zijn er geen mogelijke gevaren die beletten gebruik te maken van de turnzaal. Alle kinderen en verenigingen kunnen dus veilig sporten bij normaal weer.

Wat is nu juist het probleem? 

Naar aanleiding van het recentste brandweerverslag inzake veiligheid werd door het gemeentebestuur in maart beslist een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren. De resultaten van deze studie werden gisteren bezorgd aan onze diensten en vandaag verder toegelicht door het bureau dat de studie uitvoerde. Uit de studie blijkt dat het draagvermogen van het grote dak enkel honderd procent veilig is wanneer er geen felle belasting aanwezig is. Wanneer er echter overvloedig regenwater of sneeuw op het dak blijft staan, kan de stevigheid van het dak in het gedrang komen en kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden. Voor de refter zijn er geen problemen, die bevindt zich onder een ander dak.

Het KMI voorspelde voor vanavond noodweer. Als bestuur nemen we dan ook geen enkel risico. Daarom sluiten we vandaag de turnzaal. Zolang er geen maatregelen zijn genomen, zullen we bij noodweer de turnzaal niet kunnen openstellen. Wanneer het noodweer geweken is, kan de zaal terug vrij gebruikt worden. We hebben meteen de opdracht gegeven om verschillende mogelijkheden te bestuderen. Alzo hopen we snel oplossingen te vinden voor het gebruik van de zaal op korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het aanbrengen van spuwers om regenwater zeer snel van het dak te laten stromen. Zodoende wordt de dakstructuur minder belast en kan de turnzaal ook gebruikt worden bij fel regenweer. We beseffen dat er al enige tijd onduidelijkheid heerst over de staat van het gebouw en dat deze situatie heel vervelend is voor de gebruikers van de zaal. We willen onze verantwoordelijkheid als gemeentebestuur hier niet ontlopen en voeren daarom deze maatregel tijdelijk in.

De historiek…

In het najaar van 2018 hebben we, vanuit de oppositie, het brandweerverslag opgevraagd om te weten te komen wat de staat van het gebouw was. Dit verslag hebben we uiteindelijk pas na herhaaldelijk aandringen enkele maanden later gekregen. Tijdens de gemeenteraad van december werd nog herhaald dat de verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid steeds genomen werd door het vorige bestuur.

Bij het aantreden als nieuw bestuur hebben we de situatie meteen ter harte genomen en hebben we een rondgang gehad met onze preventieadviseur. Op zijn advies hebben we de ruimte opnieuw laten controleren door de brandweer. Dat nieuwe verslag liet ons en onze ingenieur van de technische dienst besluiten om advies in te winnen bij een studiebureau om de stabiliteit van het dak te onderzoeken.

Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid, die men volgens ons jaren vroeger had moeten nemen. Daarom vaardigen wij de maatregel uit om de turnzaal niet te betreden als er sneeuw op het dak ligt. Bij hevige regenval bestaat er kans dat er water op het dak blijft staan omdat de noodoverlaten van het dak momenteel het water nog niet voldoende snel kunnen laten afvloeien. Daarom kunnen we de zaal ook bij noodweer niet openstellen. We willen immers niet dat er gebruikers risico lopen. Als bestuur zullen we de nodige aanpassingen doen en de nodige budgetten moeten vrijmaken op korte en lange termijn.

Het breder geheel

We doen als nieuw bestuur ons best om alle problemen m.b.t. ons Lils patrimonium in kaart te brengen. Dat is niet min. We hadden bij de start van deze legislatuur al heel wat vragen bij de staat van sommige gebouwen en bij de verantwoordelijkheid die het vorige bestuur hierbij ontlopen heeft.

Eén ding kunnen we daaromtrent al zeggen: veiligheid boven alles! Meer nieuws volgt!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is