Projectbepaling zwembad gemeente Lille

Op 11 oktober 2018, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed, Sport en verenigingen, Toerisme & recreatie

Beste Lillenaren,

Lees via de link hiernaast onze projectbepaling voor een zwembad in Lille. ==>

 

 

 

Hieronder kan u alvast de inleiding terugvinden:

Inleiding

De bouw van een zwembad is geen sinecure. De kranten stonden een tijd geleden vol van de probleemzwembaden. Ook onze gemeente bleef jammer genoeg niet gespaard van enig zwembadleed.

Bovendien zit er al geruime tijd enige spanning rond het dossier door de lopende juridische procedure en de besluiteloosheid omtrent de toekomst van een zwembad in Lille.

Wij vonden het hoog tijd om de spanning uit het dossier te halen door de problemen uit het verleden te benoemen, daar lessen uit te trekken voor de toekomst en in detail te kijken naar de haalbaarheid van een zwembad in Lille.

Deze projectbepaling is daar een eerste aanzet toe en heeft geenszins de ambitie om geheel alomvattend te zijn. Het is een algemeen kader dat verdere toetsing zal vereisen.

Enerzijds wordt er gewerkt met verschillende assumpties doordat er geen tot weinig historische data beschikbaar zijn en omdat onze fractie geenszins wil pretenderen specialist te zijn als het aankomt op de bouw van zwembaden of sportinfrastructuur.

Anderzijds kon deze projectbepaling alleen maar tot stand komen na vele gesprekken met specialisten en veel opzoekwerk van onze fractieleden naar wie onze oprechte dank uitgaat voor het geleverde werk.

Deze projectbepaling bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden kort de historiek, de huidige stand van zaken van de juridische procedure en de geleerde lessen uit het verleden uiteen gezet als basis voor het onderzoek in het tweede deel naar de haalbaarheid van een zwembad in Lille waarbij werd gekeken naar het marktpotentieel, concurrentie, potentiële kostendragers en tot slot een prognose op hoofdlijnen van het mogelijke exploitatieresultaat.

Afsluiten doen we met een voorstel van te nemen vervolgstappen die alle afzonderlijk noodzakelijk zullen zijn om te kunnen komen tot de realisatie van dit voorstel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is