Gemeenteraad november '21

Op 22 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed
Gemeenteraad november 2021

Retributiereglement voor verkoop boek 100 jaar Heymans

Heel wat meer dan 100 jaar geleden groeide een jongen op in het pittoreske Wechelderzande, die na omzwervingen naar o.a. Parijs terugkeerde naar het dorp dat hij zo goed kende. Tijdens zijn leven zou hij talloze schilderijen maken in de impressionistische stijl. We spreken hier natuurlijk over Adriaan Jozef Heymans.

In 2021, 100 jaar na zijn overlijden sloegen het gemeentebestuur en de heemkundige kring van Lille Norbert de Vrijter de handen in elkaar om een heus herdenkingsweekend te organiseren. Van 17 tot 19 december konden de gegadigden een selectie van Heymans’ werken bewonderen. Voor deze tentoonstelling gaven verschillende eigenaars van Heymans’ schilderijen één of meerdere werken in bruikleen.

Voor dit herdenkingsweekend werd er ook een collectorsboek gemaakt door de heemkundige kring en een aantal experts. Van dit boek werden er 300 exemplaren gedrukt. Deze zullen verkocht worden aan 39 euro. De prijs van het boek omvat alle kosten die verbonden zijn aan het maken van het boek.

 

Retributiereglement digitale cadeaubonnen

De cadeaubonnen van de gemeente Lille die kunnen worden uitgegeven bij de lokale handelaars van onze gemeente bestaan al geruime tijd en worden even graag gegeven als gekregen. Corona zette alle lagen van onze samenleving aan tot het versnellen van de digitalisering. Daarom zal er in december van 2021 overgeschakeld worden op het digitale cadeaubonnensysteem van Cirklo.

Met het digitaal maken van de cadeaubonnen wil het gemeentebestuur het gebruik van de cadeaubonnen stimuleren en vergemakkelijken. Daarnaast vergemakkelijkt dit ook de administratieve afhandeling voor de deelnemende handelaars en het gemeentepersoneel.

Bonnen kunnen gekocht worden via de website van de gemeente, die je meteen doorstuurt naar de verkooppagina van Cirklo, en bij het onthaal van de gemeente. De koper ontvangt de bon per e-mail. Het is dan aan de gebruiker om de bon met QR-code door te sturen naar de ontvanger of af te drukken en met een mooie strik errond te overhandigen. Omdat er gewerkt wordt met een QR-code hoeft de bon ook niet in één keer helemaal worden uitgegeven.

 

Bepaling van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de kerktuin in Poederlee

Het project voor de omvorming van de openbare ruimte rond de kerk van Poederlee tot een heuse kerktuin gaat een volgende fase in. De Vlaamse netbeheerder Fluvius draagt de kosten van het vernieuwen van de riolering onder het Kerkenend, terwijl de gemeente het gedeelte van de kosten draagt voor de bovengrondse aanleg van de kerktuin en het Kerkenend. Deze gezamenlijke opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is