Gemeenteraad april '22

Op 8 mei 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed
Gemeenteraad april 2022

Heraanleg en vergroening speelplaats

Het gemeentebestuur wil overgaan tot de heraanleg en de vergroening van de speelplaats van de gemeentelijke kleuterschool in Gierle. Er zijn meerdere redenen waarom onze bestuursmeerderheid hiervoor kiest:

Het welzijn van de leerlingen in een groenere speelomgeving. De tijd dat een speelplaats nog een onherbergzaam landschap was van aaneengesloten stoeptegels ligt al een tijdje achter ons.
Het vermijden van wateroverlast door ervoor te zorgen dat het regenwater beter kan indringen in de directe ondergrond.
Het vermijden van oververhitting tijdens warme en droge periodes door ervoor te zorgen dat de ondergrond minder snel opwarmt dan stoeptegels.

Op de gemeenteraad werden de lastwoorwaarden en de gunningswijze goedgekeurd. Later zal deze opdracht gegund worden en kan er overgegaan worden tot uitvoering.

 

Aanvaarding schilderij Halifax

Op 15 mei 2022 zal er opnieuw de herdenking plaatsvinden van de bevrijding van Gierle en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenking is een samenwerking tussen de lokale afdeling van de Nationale Strijdersbond van België (NSB), vzw Spearhead, de Koninklijke harmonie van Gierle, theater Anomiem, de basisschool van Gierle en het gemeentebestuur.

Nabestaanden van de bemanningsleden van de Halifax willen nu een schilderij schenken aan het dorp Gierle als blijvende blijk van dank aan Boni en zijn verzetscollega's en alle goede mensen die hun leven hebben geriskeerd in tijden van nood van de bemanning.

Op het schilderij zijn het gevechtsvliegtuig Halifax LL584 te zien alsook enkele gebouwen in Gierle die typerend waren voor die tijd, zoals het klooster.

 

Goedkeuring subsidiereglement beginnende professionele kunstenaars

Het is zeer belangrijk dat een dorp/een gemeente zijn kunstenaars kent. Onze gemeente gonst van het jonge talent en daarom wil de gemeente de mogelijkheid bieden om hun talenten te tonen. Beginnende jonge kunstenaars kunnen een subsidie gebruiken om één tentoonstelling/voorstelling te organiseren waarbij zij ondersteuning krijgen om dit professioneel te organiseren.

 

Vermindering leegstandsheffing leegstaande woningen voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Op 24 februari 2022 viel Rusland, Oekraïne binnen. Deze oorlog bracht een enorme vluchtelingenstroom richting andere Europese landen op de been. Om er mee voor te zorgen dat we voldoende opvangplaatsen kunnen voorzien voor de vluchtelingen die naar België komen, wordt de leegstandsheffing voor leegstaande woningen verminderd. Deze vermindering wordt verleend als de leegstaande woning minimaal één maand aangewend werd voor de huisvesting van tijdelijk ontheemden als gevolg van het conflict in Oekraïne, zoals blijkt uit de inschrijving in het vreemdelingenregister op dit adres.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is