Gemeenteraad maart '21

Op 28 maart 2021, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Jeugd, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening
Gemeenteraad maart 2021

Studieopdracht infrastructuur- en wegenwerken

Een gespecialiseerd bureau zal ondersteuning bieden aan de technische dienst bij het uitwerken van technische plannen voor infrastructuur- en wegenwerken, bijvoorbeeld: de heraanleg van een kruispunt of de aanleg van wegversmallingen. 

 

Uitbreiding Trapleerke: gunningswijze en lastvoorwaarden ontwerper.

Al heel wat jaren geleden startte de gemeentelijke basisschool het Trapleerke met een kleuterschool. De kleuterschool kan mooie leerlingenaantallen voorleggen waardoor tegen de limieten aanloopt van haar capaciteit. Daarom wordt gekozen om de kleuterschool uit te breiden met nieuwe klaslokalen. De gemeente investeerd voor dit project zo'n slordige 800.000 euro. Voor deze uitbreiding moet het gekende "huis Embrechts" plaatsruimen.

Tegen het begin van het schooljaar 2023-2024 zou de nieuwbouw van in totaal 4 klaslokalen klaar moeten zijn. Dat is natuurlijk niet het enige waarin de nieuwbouw zal voorzien. In de nieuwbouw komt er ook een nieuw secretariaat en het nieuwe sanitair voor de kleuters. De container die nu dienst doet als de sanitaire blok voor de kleuterklassen, zal dan ook niet langer nodig zijn. Na de verhuis van de kleuterschool naar de nieuwe klassen, krijgt de vrijgekomen ruimte in het gebouw van de lagere school een nieuwe invulling.

  • Uitbreiding gemeenteschool het Trapleerke t.w.v. 800.000 euro
  • 4 nieuwe kleuterlokalen, nieuw secretariaat, nieuwe sanitaire blok
  • vrijgekomen ruimte krijgt nieuwe invulling

 

Goedkeuring handhavingsprogramma ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is een zeer heikel punt. Ruimtelijke ordening moet beter. Ons gemeentebestuur startte reeds met het opstellen van een woonomgevingsplan. Handhaving is echter ook een belangrijk aspect van ons omgevingsbeleid. De Vlaamse overheid vraagt aan de gemeente om naast handhaving van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimte Ordening) een prioriteitennota op te maken inzake handhaving van de ruimtelijke ordening en de milieuwetgeving. In lekentaal wil dit zeggen een lijst van punten die we als bestuur belangrijk vinden om op toe te zien en indien nodig overtredingen bij te sturen (preventief) , en als dat niet voldoende is, misdrijven te sanctioneren (curatief). 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is