Gemeenteraad februari '22

Op 13 maart 2022, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed, Mobiliteit
Gemeenteraad februari 2022

Stepke wordt fietsstraat en gedeeltelijk éénrichtingsverkeer

Na de vernieuwing van de school ’t Klavernest in Wechelderzande werd de schoolomgeving aan de ingang van de school volledig aangepakt om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren voor de leerlingen. AWV heeft ondertussen bevestigd dat de beveiligde oversteekplaats op de Oostmalsebaan die zich nu bevindt ter hoogte van de ingang van het oude schoolgebouw zal verplaatst worden richting het centrum van Wechelderzande ter hoogte van het Bergpad en het Stepke. De werken zullen plaatsvinden tijdens de paasvakantie van dit jaar. Het Bergpad werd ondertussen ook al geknipt voor doorgaand verkeer.

Het smalste stukje van het Stepke zal tussen de trage weg richting Beulk en de Oostmalsebaan worden omgevormd tot een fietsstraat en een éénrichtingsstraat in de richting van de Oostmalsebaan.

 

Studie naar herinrichting van de schoolomgeving in Poederlee

Ons gemeentebestuur wil de schoolomgeving van GVBS De Wingerd in Wijngaard Poederlee volledig opnieuw aan te leggen. De weg situeert zich in het centrum en loopt langs de voorkant van de school van Poederlee. De weg is op verschillende plekken zeer smal, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen tussen verschillende weggebruikers. De vernieuwing beoogt een vergroting van de veiligheid rondom de school. Het maximum budget dat voorzien wordt voor de realisatie van deze opdracht, uitgezonderd erelonen en voorafgaande onderzoeken, bedraagt 240.000 euro inclusief 21% BTW.

Het projectgebied situeert zich volledig langs Wijngaard, meer bepaald het gedeelte van de gemeenteweg achter de parking naast het oud-gemeentehuis tot aan de N134-Lichtaartsesteenweg. Het gedeelte van Wijngaard tussen PC Mollenhof en GC De Bruynstraat maakt geen deel uit van de projectzone. Deze weg krijgt in het najaar van 2022 een nieuwe laag asfalt.

 

Goedkeuring van het kerkenbeleidsplan

Het gemeentebestuur, de kerkfabrieken en parochieteams hebben samen gewerkt aan een kerkenbeleidsplan. In een gezamenlijke oefening werden de staat waarin de kerkgebouwen verkeren en het interieur en het gebruik van de kerken geïnventariseerd. Daarnaast hebben de betrokkenen een visie opgesteld over het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen voor de erediensten. Er is zowel bij de aanvang van het proces als op het einde een participatietraject gevoerd zodat de brede bevolking ook z'n mening en ideeën kon aanreiken.

Het kerkenbeleidsplan werd op 14 oktober 2021 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Daarna werd het kerkenbeleidsplan voorgelegd aan het bisdom. Het bisdom is op 21 januari 2022 akkoord gegaan met dit beleidsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is