Gemeenteraad februari '21

Kort de gemeenteraad van februari 2021

Containerpark Lille langer en op meer dagen open in de toekomst.

Vanaf mei 2021 wordt het beheer van het gemeentelijke containerpark overgenomen door IOK afvalbeheer. Deze overname zorgt er enerzijds voor dat het containerpark op meer dagen en ook langer zal geopend zijn, terwijl de gemeente nog steeds beslist over de tarieven die gehanteerd worden. Waarom kiezen we om het beheer van het containerpark over te geven? Het valt niet te ontkennen dat afvalinzameling en verwerking een heleboel geld kost. We zijn dan ook bij de sorteer-, recycleer- en hergebruikkampioenen van de wereld. We dragen daardoor ons steentje bij aan ons milieu, omdat er zo minder afval in onze bodem verdwijnt of dient verbrand te worden. Via het IOK worden onze relatief kleine afvalstromen samengevoegd met die van heel wat andere gemeenten. Meer volume betekent dat de kosten voor de verwerking van het afval gedrukt kunnen worden, waardoor er budgettaire ruimte vrijkomt voor andere projecten. Daarnaast zullen de inwoners van onze gemeente ook voor meer afvalstromen dan vandaag de dag op het containerpark terecht kunnen.

  • Ruimere openingsuren én meer dagen/jaar geopend.
  • Minder kosten door het bundelen van de afvalstromen.
  • Meer afvalstromen kunnen worden ingezameld op het containerpark.

 

Een kader om het oude gemeentehuis van Poederlee een nieuwe invulling te kunnen geven.

Het oude gemeentehuis van Poederlee verloor haar oorspronkelijke bestemming bij de fusie van '77. Daarna kreeg het verschillende andere invullingen, maar sinds 2017 staat de benedenverdieping van dit imposante gebouw leeg. Omdat leegstand geen goed doet aan waardevol patrimonium werkte Schepen van patrimonium: Vincent Goossens samen met de gemeentelijke diensten een kader uit waardoor het gebouw in erfpacht een nieuwe invulling zou kunnen krijgen. De gemeente zoekt niet gewoon een huurder/erfpachter voor dit gebouw, maar eerder een partner die mee de staat van het gebouw wil beschermen. Daarnaast hangt er ook een imposant schilderij van Reginald Gosling in het gebouw, dat niet kan verwijderd worden. Aan de buitenzijde is ook een bas-reliëf terug te vinden van Gustaaf C. De Bruyne. Het behoud van deze stukken maakt natuurlijk onherroepelijk deel uit van de toekomstige erfpachtovereenkomst. Aan hun staat mag niet getornd worden! Dat is een conditio sine qua non voor ons.

  • Een nieuwe invulling met respect voor de historische waarde van het gebouw.
  • Patrimonium van onze gemeente zo goed mogelijk invullen.
  • Schilderij Gosling en bas-reliëf De Bruyne moeten zeker behouden blijven.

 

Nieuw en strak afgelijnd kader voor nieuwe weekendverblijven in onze gemeente.

Als je spreekt over België en zijn ruimtelijke ordening, neemt men quasi altijd de woorden "lintbebouwing", "chaos" en "verrommeling" in de mond. We kunnen de tijd niet terugdraaien en we kunnen ook niet alle problemen meteen oplossen, maar er is wel degelijk nood aan een strak afgelijnd kader voor de weekendverblijven in onze gemeente. Een kader dat eigenlijk al vele jaren eerder zijn ingang had moeten vinden. Nieuwe weekendverblijven in onze gemeente zullen aan veel strengere eisen en regels moeten voldoen. De maximum bewoonbare oppervlakte wordt kleiner en groendaken worden verplicht. Er zal ook minder oppervlakte van het perceel verhard mogen worden en er zal een veel kleiner percentage bomen nog maar mogen ontbost worden. Daarnaast willen we komaf maken met de vele ondoordringbare omheiningen, die niet alleen alle zicht ontnemen, maar die ook heel storend zijn voor de dieren groot, maar vooral klein die leven in deze zones. Met deze nieuwe regels hopen we dat de weekendverblijven opnieuw meer zullen worden gebruikt zoals hun naam het stelt: om na een drukke werkweek te komen uitblazen tijdens het weekend in onze prachtige gemeente. We hopen hierdoor de permanente bewoning op termijn te kunnen terugdringen.

  • Nieuwe regels i.v.m. weekendverblijven
  • Minder woonoppervlak, minder verharding, minder ontbossing, minder ondoordringbare omheiningen, etc.
  • Op termijn minder permanente bewoning en meer weekendrecreatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is