Schepenen

Marleen Peeters

Algemene Veiligheid (politie / brandweer / verkeer), Bevolking, Burgerlijke stand, Personeel, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn, Landbouw

Vincent Goossens

Vincent Goossens
Sport, Patrimonium, Ruimtelijke ordening/Structuurplannen, Huisvesting

Tom Kersemans

Tom Kersemans
Openbare werken / nutsvoorzieningen, Dienstverlening (digitalisering / ICT / communicatie), Cultuur, Bibliotheek

Marc Daems

Marc Daems
Economie, Lokaal ondernemen