Bestuur

Marleen Peeters

Marleen Peeters
Voorzitter@interim, fractievoorzitter, provincieraadslid

Leo Smans

Leo Smans
Afdelingssecretaris, Gemeenteraadslid

Werner Van Rooy

Werner Van Rooy
Penningmeester

Marc Daems

Marc Daems
Ledenverantwoordelijke, OCMW-raadslid

Geert Geens

Geert Geens
Bestuurslid

Rini Leppens

Rini Leppens
OCMW-raadslid

Joachim Van Rooy

Webmaster en communicatieverantwoordelijke

Willy Leys

Willy Leys
Bestuurslid

Vincent Goossens

Waarnemer

Tom Kersemans

Waarnemer

Paul Verswyvel

Paul Verswyfel
Gemeenteraadslid

Nicole Sneyers

Nicole Sneyers
OCMW-raadslid

Johan Verlinden

Johan Verlinden
Gemeenteraadslid

Jan Stevens

Jan Stevens
Gemeenteraadslid

Els Peerlinck

Els Peerlinck
Gemeenteraadslid

Elien Leys

Elien Leys
Gemeenteraadslid Jong N-VA

Bettie Meeuws

Waarnemer

Bart Vyncke

Bart Vyncke
OCMW-raadslid

Andre Pluym

Andre Pluym
Gemeenteraadslid, Politieraadslid