Lokale economie en landbouw

Lokale economie, landbouw, toerisme

Wij streven naar een GEZOND EVENWICHT: Lille is een plattelandsgemeente waarin zowel de kleine zelfstandige als de KMO-zones als de landbouwbedrijven hun plaats hebben.

LOKALE ECONOMIE

Wij ijveren om bijzondere aandacht te schenken aan de lokale economie - en zeker de HORECA, DE HANDELAARS en DE DIENSTENSECTOR- door hen actief te betrekken bij het beleid; hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een goed overleg en communicatie in verband met minder hindermaatregelen in het kader van openbare werken.
Wij zijn ervan overtuigd dat de KMO's in onze gemeente mee de motor van de Vlaamse economie vormen en dat ze moeten gekoesterd worden door de OMGEVINGSFACTOREN TE BLIJVEN VERBETEREN.
Ondersteuning van de lokale KMO's in hun lokale verankering en hun betrokkenheid bij gemeentelijke initiatieven;
Ondernemen en lokale aanwerving aanmoedigen en zoveel mogelijk ondersteunen.

LANDBOUW

Plaatselijke landbouwers ONDERSTEUNEN in het doolhof van administratieve maatregelen( bv. inlichten over subsidies i.v.m. recyclage van o.a. plasticfolie);
Landbouwbedrijven blijven betrekken in de gemeenschapswerking en de promotie van lokale producten, plattelandstoerisme, etc.
Plaatselijke landbouwers steunen in hun bedrijfsvoering door het zoeken naar EVENWICHT tussen de noden van de uitbating van hun bedrijf en de tevredenheid van buurtbewoners in het kader van nieuwe en noodzakelijke investeringen.

TOERISME

LOKALE EN GROENE TOERISMEPROJECTEN ( WANDEL- EN FIETSRECREATIE) blijvend ondersteunen en indien nodig uitbreiden;
DE LILSE BERGEN als toeristische trekpleister blijven uitspelen;
het bestaande aanbod van KWALITEITSVOLLE B&B'S blijven ondersteunen en indien nodig helpen uitbreiden;
In samenspraak met de plaatselijke landbouwers het PLATTELANDSTOERISME in de kijker zetten, uitbouwen en promoten, ook buiten de gemeentegrenzen;
De promotie van LOKALE producten, bezienswaardigheden en trekpleisters verhogen.

Nieuws over dit onderwerp

Schepen Griet Verheyen werkt voor u

Sinds januari maakt de N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid in Lille. De N-VA-ploeg schoot meteen uit de startblokken. We willen het woord geven aan Griet Verheyen, Schepen van Economie, …