Lille geeft negatief advies voor windmolenproject

Op 1 november 2019
Windturbines

Windmolens in Lille, Vorselaar en Vosselaar

Enkele energiebedrijven willen windmolens naast de E34 in Lille, Vorselaar en Vosselaar plaatsen. De windturbines kunnen heel wat groene energie opwekken. Maar er is een grote keerzijde: de overlast en mogelijke gezondheidsrisico’s voor Lilse inwoners. Inmiddels vonden al enkele infoavonden plaats over de kwestie. Het schepencollege gaf alvast een negatief advies voor het windmolenproject tussen Lille en Vosselaar.

Draagvlak en aanvaardbare negatieve gevolgen
N-VA Lille is niet principieel tegen windenergie. Maar er moet draagvlak zijn bij inwoners en omwonenden voor de bouw van windturbines. Bovendien moeten de negatieve gevolgen voor mens en omgeving beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau.


Mogelijke gevolgen
Veel omringende landen hanteren veel striktere regels dan België voor de minimumafstand tussen windturbines en bebouwde en bewoonde gebieden. Ook de effecten van slagschaduw en infrasoon geluid worden nog onderzocht en kunnen allerminst zomaar onder de mat geveegd worden. Er gaan signalen op dat windturbines bijdragen aan hartafwijkingen, hoge bloeddruk, slapeloosheid, depressies en diabetes.


Lille geeft negatief advies
Voor N-VA Lille staat de gezondheid van de inwoners van Lille in het algemeen, en die van de omwonenden in het bijzonder voorop. We willen geen enkel risico nemen. Daarom gaf het schepencollege een negatief advies voor de bouw van het windmolenproject tussen Lille en Vosselaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is