Gemeenteraad november '22

Op 8 december 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Nieuwe stappen in de realisatie van fietspad N153

Nieuwe fietspaden aan weerszijde van de gewestweg N153 tussen Poederlee en Herentals is al heel wat jaren een veel gehoorde wens van de fietsende pendelaars van onze gemeente. Begin 2022 werd er beslist om dit project in 2 fases onder te verdelen. De eerste fase start aan het kruispunt met de Lichtaartsesteenweg in Poederlee tot aan de Meivuurlaan in Herentals. De tweede fase loopt dan verder tot aan de spoorweg in Herentals.

Hiervoor moet er in de 3 betrokken gemeenten – Lille, Vorselaar en Herentals – nog een aantal onteigeningen worden uitgevoerd zodat er langs weerzijde van de gewestweg voldoende ruimte is om kwalitatieve fietspaden aan te leggen. Voor de opmetingen zullen de drie gemeenten samen een landmeter-expert aanstellen. De kosten worden dan evenredig tussen de gemeenten verdeeld op basis van het aantal dossiers in elke gemeente. Het addendum dat deze aanstelling mogelijk maakt en het bestek van de voorziene kostprijs werden op de gemeenteraad goedgekeurd.

We hopen dat er vanuit Vlaanderen snel de nodige fondsen zullen worden gevonden om deze fietspaden over enkele jaren ook effectief aan te leggen. We zijn blij met deze bescheiden stappen voorwaarts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is