Gemeenteraad september '22

Op 9 oktober 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Milieu en Energie
Gemeenteraad september 2022

Opstalrecht nieuwe site Balsakker

Elke maand worden er kleine stappen gezet richting de realisatie van het nieuwe zwembad in Lillen en met uitbreiding de uitgebreide vernieuwing van de sportsite Balsakker. In de zomer begonnen de graafwerken en ondertussen is de eerstesteenlegging ook een feit. Op deze gemeenteraad werd het opstalrecht voor de uitbater Sportoase goedgekeurd. De duurtijd van dit opstalrecht is de integrale bouwtijd van het zwembad + 30 jaar exploitatie. Na het verstrijken van het opstalrecht zal of bij de beëindiging van het recht van opstal komt het gebouw in handen van de gemeente.

 

Goedkeuring Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) is een samenwerking tussen het Vlaamse niveau en de deelnemende lokale besturen van Vlaanderen. Vorig jaar werd het eerste pact ondertekend. Dit nieuwe pact is een herbevestiging van de engagementen van de lokale besturen en een vernieuwing van de doelstellingen.

Er wordt een subsidiebedrag van 8.750.000 euro verdeeld over alle besturen die intekenen op het pact.

 

Overdracht beheer openbare bossen aan ANB

De gemeente zal voor een aantal openbare bossen op het grondgebied van Lille het beheer van die bossen overdragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Er veranderd eigenlijk weinig omdat sinds het Bosdecreet van 13 juni 1990 het ANB al instaat vooor het technisch beheer van de openbare bossen op het Vlaamse grondgebied. Dit vervalt echter, waardoor het beheer weer terug naar de gemeente komt. Een gedeelte van de openbare bossen wordt terug opnieuw overgedragen naar het ANB vanwege hun ligging en natuurwaarde. (Beerse Heide West, Bersegemheide, Berszeggeheide, Goren, Epelaar, Kaulille, Klotheide, Santbergen, Smalbroek, Visbeekheide, Warande).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is