Gemeenteraad maart '22

Op 14 april 2022, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Milieu en Energie, Mobiliteit
Gemeenteraad maart 2022

Definitieve vaststelling mobiliteitsplan

We schreven in januari van dit jaar het volgende over de voorlopige vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente:

De mobiliteit in Lille is al sinds lange tijd een belangrijk gespreksonderwerp in onze gemeente. Het gemeentebestuur ging hiermee aan de slag en heeft met het nieuwe mobiliteitsplan een handleiding en actieplan om het beleid vorm te gaan geven. Concreet wordt onze gemeente onderverdeeld in 12 verblijfzones. De verblijfzones zijn steeds gebieden die afgesloten worden door grote verkeersaders, zoals de gewestwegen en natuurlijk de snelweg. Binnen zo’n verblijfzone kan er gekeken worden hoe de mobiliteit kan verbeterd worden, waar de knelpunten zitten en waar er quick wins zijn op vlak van mobiliteit.

Ondertussen vond er op 29 maart een infomarkt plaats in het gemeentehuis waar heel wat geïnteresseerden naar afzakte. Op de gemeenteraad van maart werd dit nieuwe mobiliteitsplan definitief vastgesteld.

 

Gunningsleidraad voor nieuw veiligheidscentrum

Met de goedkeuring van de gunningsleidraad werden er opnieuw stappen gezet naar de realisatie van een nieuw veiligheidscentrum op de KMO-zone Achterstenhoek. Ondertussen groeide het vrijwilligerskorps van de nieuwe Lilse brandweer weer een beetje aan en hielden zij eind maart een indrukwekkende oefening in en om het vroegere OCMW-gebouw in de Kerkstraat te Lille en oefenden de brandweerlieden in opleiding in de trappenhal van het nieuwe gemeentehuis.

Dat we zo doorbomen over een brandweerkazerne in Lille komt voort uit een oud zeer: Lille wordt bediend door veel verschillende brandweerkazernes in de buurt (Malle, Beerse, Turnhout of Herentals), maar als er kaarten getoond moeten worden met de aanrijtijden van brandweer kleuren vele gebieden op ons grondgebied rood, wat wil zeggen dat er niet gegarandeerd kan worden dat de brandweer in deze gebieden binnen de vooropgestelde aanrijtijden kunnen arriveren en bij een brand komt het er echt op aan om de situatie snel onder controle te brengen. 

 

Subsidiereglement voor groendaken, geveltuinen en ontharding

De gemeente Lille engageert zich al geruime tijd om haar ecologische voetafdruk te verminderen en de CO2-uitstoot te verminderen. De gemeente ondertekende onder andere het burgemeestersconvenant 2030. Via verschillende subsidies wil de gemeente haar burgers tot actie aanzetten.

We zijn een volk dat wel eens wordt beschreven als mensen met een spreekwoordelijke steen in de maag. En op die stenen muren staan daken die een enorm potentieel vormen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook groendaken behoren tot de mogelijkheden. Groendaken houden bij regenval een deel van de regen vast, wat de druk op onze riolering vermindert. Bij droge periodes zorgen deze groendaken voor de nodige afkoeling waardoor hittestress wordt tegengegaan. Geveltuinen en het ontharden van voortuinen dragen hier ook toe bij. Meer informatie over deze subsidies is te raadplegen op de vernieuwde website van de gemeente.

 

Toetreding tot samenwerkingsverband "Regio in Transitie" (RIT)

Lille en Kasterlee hebben besloten om samen aansluiting te zoeken met de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar die al sinds 2002 een projectvereniging hebben ter ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking. Met de oprichting van deze samenwerking ten noorden van onze beide gemeenten en het Neteland-verhaal van o.a. Herentals en Vorselaar ten zuiden, bleven Lille en Kasterlee achter als weesjes van de Kempen. Met de ogen gericht op wat we allemaal zouden kunnen verwezenlijken samen, wat we slechts in mindere mate zouden kunnen bieden als gemeente op zichzelf, zijn we overtuigd dat het vernieuwde samenwerkingsverband "Regio in Transitie" ofwel RIT een zeer positief verhaal is. Ook het merendeel van de oppositieleden stemde tijdens de gemeenteraad voor dit voorstel.

Als bestuurders werden burgemeester Marleen Peeters, voor de meerderheid, en Wim Peeters, voor de oppositie afgevaardigd naar deze projectvereniging. Zij werden verkozen met een ruime meerderheid van meerderheid en oppositie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is