Gemeenteraad januari '22

Op 11 februari 2022
Gemeenteraad januari 2022

Een nieuw mobiliteitsplan voor onze gemeente

De mobiliteit in Lille is al sinds lange tijd een belangrijk gespreksonderwerp in onze gemeente. Het gemeentebestuur ging hiermee aan de slag en heeft met het nieuwe mobiliteitsplan een handleiding en actieplan om het beleid vorm te gaan geven. Concreet wordt onze gemeente onderverdeeld in 12 verblijfzones. De verblijfzones zijn steeds gebieden die afgesloten worden door grote verkeersaders, zoals de gewestwegen en natuurlijk de snelweg. Binnen zo’n verblijfzone kan er gekeken worden hoe de mobiliteit kan verbeterd worden, waar de knelpunten zitten en waar er quick wins zijn op vlak van mobiliteit.

Leefbaarheid staat in heel dit dossier natuurlijk centraal, maar toch blijft het een evenwichtsoefening om alle gebruikers van onze wegen een plaats te geven binnen onze gemeentegrenzen. We zijn een gemeente die zich bevindt tussen twee drukke snelwegen wat veel doorgaand verkeer met zich meebrengt. Aangename en veiligere woonstraten zijn belangrijk, net zoals voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

Op de gemeenteraad van januari werd het ontwerp van het mobiliteitsplan dat is opgemaakt door studiebureau Mint goedgekeurd. Dit ontwerp is natuurlijk nog maar een eerste stap. Eind maart zal er een infosessie worden georganiseerd over dit mobiliteitsplan.

 

Opwaarderen infrastructuur en omgeving Tuinwijk

De Tuinwijk in Lille bevindt zich langsheen de Beek en naast de recent benoemde Delphine Adriaensstraat. De gebouwen in de Tuinwijk zijn aan vervanging toe. De Kempense woonmaatschappij De Ark besliste in samenspraak met de gemeente om de woningen in fases te vervangen en ook over te gaan tot de volledige opwaardering van het openbaar domein.

De bestaande straat van de Tuinwijk zal plaats maken voor een afgeslankte versie die de achterliggende Delphine Adriaensstraat zal blijven ontsluiten. Hierdoor kan het binnengebied autovrij aangelegd worden en wordt de groene ruimte ook kwalitatiever. Langsheen de nieuwe rijweg en Beek worden 26 parkeerplaatsen voorzien naast enkele parkeerhavens. Er zullen ook ondergrondse afvalcontainers voorzien worden voor de collectieve afvalophaling. De 2 overblijvende kruispunten aan de rand van het project zullen verhoogd worden aangelegd om het verkeer doorheen de Beek af te remmen. Daarnaast wordt er ook gescheiden riolering aangelegd.

 

Gemeente treedt in het kader van de Digisprong toe tot vzw Doko

De coronapandemie heeft heel wat in gang gezet. We hebben veel thuis gewerkt en de verwachtingen zijn dat we hierna ook meer dagen van thuis uit zullen werken dan vroeger. Het onderwijs veranderde ook sterk want afstands- en hybride onderwijs maakten hun intrede en zorgden ervoor dat scholen tot zelfs de aanbieders van schoolboeken meer moesten inzetten op het digitale aspect. De Digisprong is een project van de Vlaamse overheid, die budgettaire ruimte vrijmaakt voor de scholen om te investeren in hardware om zo de digitale sprong te wagen.

Vzw Doko, gelieerd aan het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voorziet onder meer in een aankoopcentrale voor de scholen die aansluiten. Standaard zijn gemeentescholen geen lid, maar ze hebben wel de mogelijkheid om aan te sluiten. Voor de gemeentelijke basisscholen van Lille en Gierle zou de aansluiting bij Doko interessant zijn voor de aankoop van hardware in het kader van de digisprong.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is