Gemeenteraad mei 2017

Op 28 mei 2017

Uit de gemeenteraad van mei 2017

Er waren 15 agendapunten waarvan 12-15 agenda’s algemene vergaderingen. Groen en N-VA dienden elk 1 extra agendapunt in.

De belangrijkste agendapunten waren de volgende:

 

Punt 2: Bankwaarborg Lilse Bergen

Onze fractie heeft zich onthouden omdat wij geen zicht hebben op de financiële situatie van de Lilse Bergen, deze cijfers werden niet toegelicht.

 

Punt 10: Verkoop doortrekkersterrein Gielsbos - intrekking voorwaarde ivm bestemming van de gronden

Onze fractie wil het doortrekkersterrein een kans geven maar wil garanties naar de veiligheid van de lokale bevolking. Wij willen ons voorzichtig positivisme gekoppeld zien aan een streng maar eerlijk handhavingsbeleid dat deze veiligheid kan afdwingen door

  1. het reglement dat door de provincie Antwerpen wordt opgesteld kan door de fracties bijgestuurd worden;
  2. het politiereglement wordt aangepast zodat de gemeente Lille daadwerkelijk kan optreden;
  3. alle inwoners van Gierle krijgen toelichting op een algemene vergadering in het najaar.

Deze drie punten werden tijdens het overleg tussen Paul Diels en de drie fractieleiders bedongen.

 

Wil u meer te weten komen over deze agendapunten?

Kijk in de rechterkolom van deze site waar je de link naar het volledige verslag van de gemeenteraad kan lezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is