Gemeenteraad januari 2017

Uit de gemeenteraad van januari 2017

Hoewel er slechts 12 agendapunten waren waarvan 1 goedkeuring verslag december, 1 kennisname geactualiseerd meerjarenplan Welzijnszorg Kempen, punten 2 t.e.m. 5 de vervanging van Sofie Van Olmen door Els Peerlinck behandelden en punt 9 een grondafstand betrof, waren de problemen ivm de overige 5 agendapunten niet te tellen!

Bereidt ons schepencollege de gemeenteraad wel naar behoren voor?

Beslist u zelf!

1 Wensbeeld Wechelderzande: goedkeuring bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze

Wij vroegen maar liefst 6 aanpassingen waarvan er 5 werden toegezegd!

2 Onderhoud gemeentewegen: asfalteringswerken in samenwerking met Vosselaar

Waarom ziet de bevoegde schepen niet dat er in het bijzonder bestek een straat niet opgenomen is, nl. de Beerseheide?

3 Verkoop doortrekkersterrein Gielsbos – intrekking voorwaarde ivm bestemming van de gronden

Wij vinden bij het begin van de gemeenteraad een aangepaste versie van dit agendapunt op onze banken. Dit kan niet! Wij hebben dit juridisch kluwen, wat dit agendapunt is, door de aanpassingen niet terdege kunnen voorbereiden.

Wij vragen en krijgen een verdaging!

Vindt u dit goed bestuur?!

 

Kijk in de rechterkolom van deze site waar je de link naar het volledige verslag van de gemeenteraad kan lezen.