Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 mei 2017, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Sport en verenigingen

Uit de gemeenteraad van april 2017   Er waren slechts 12 agendapunten waarvan 1 aktename en 3 agenda’s voor algemene vergaderingen. N-VA diende 1 agendapunt in ter vervanging van agendapunt 8, Groen diende drie agendapunten in. Agendapunt 8: Goedkeuring reglement tegemoetkoming zwembadgebruikers …

Op 16 april 2017

Korte historiek doortrekkersterrein In 1974 schonk de gemeente Gierle ruim 45 hectaren bos en weiland aan VZW Stichting gehandicaptenzorg provincie Antwerpen (nu VZW Het GielsBos). De schenking gebeurde indertijd met de last opgelegd door de gemeenteraad dat de gronden voor het doel van de VZW …

Op 16 april 2017, over deze onderwerpen: Milieu en Energie

Wat is P+MD-ophaling? Op de jaarvergadering van IOK (woensdag 29 maart 2017) werd er gemeld dat ook in Lille tegen eind 2017 de harde plastieksoorten zullen ingezameld worden in de PMD-zak. Voor alle duidelijkheid: alle plastiek in 1 enkele zak! Dwz minder restafval in de grijze zak als we goed …

Op 16 april 2017, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Milieu en Energie, Mobiliteit

Uit de gemeenteraad van maart 2017 Er waren slechts 6 agendapunten en 2 punten die N-VA toevoegde, waarvan de belangrijkste: Punt 4 Kerkenbeleidsplan - goedkeuring Toegevoegd agendapunt 1 N-VA: Schilderen van haaientanden thv de afslag naar Lille/Turnhout (tegenover café Den Eik) Toegevoegd …

Op 25 februari 2017, over deze onderwerpen: Bestuur en financiën, Cultuur & erfgoed

bron: Provincieraad Antwerpen, Luc Lemmens Nieuws uit de provincieraad van februari Eindelijk compromis over kosten Aartsbisdom Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk gewest betalen restauratiekosten na 20 jaar terug Op donderdag 23 februari 2017 keurde de provincieraad van Antwerpen een …

Op 25 februari 2017

Uit de gemeenteraad van februari 2017   Er waren slechts 7 agendapunten, waarvan de twee belangrijkste: Punt 6 Principebesluit verkoop van bouwgrond aan DE ARK te Turnhout Deze twee stukken bouwgrond zijn gelegen tussen de Zavelstraat en de Boskapelstraat in Lille. Punt 7 Verkoop …